contributie

Hier onze nieuwe tarieven geldend vanaf 1-1-2019:

Peuterjudo tot en met 3 jaar € 45,00 per kwartaal.
Jeugdjudo: Geboren in 2004 en later € 52,00 per kwartaal.
Seniorenjudo: Geboren in 2003 en eerder € 60,00 per kwartaal.
Conditietraining: € 60,00 per kwartaal.
Inschrijvingskosten: € 12,50. Onbeperkt trainen € 24,50 per kwartaal extra.
Examens slippen: € 4,00. Examens banden: € 7,50.
Gezinskorting 3e lid: € 7,50. Gezinskorting 4e lid: € 7,50.
Contributie, deelname wedstrijden en judokleding worden geïnd door middel van automatisch incasso via de Rabobank rekeningnummer NL04RABO 03759.61.895 t.n.v. Judoclub Zuidland, Hellevoetsluis.
Te allen tijde zijn de eerste 2 lessen (proeflessen) gratis.
Donateur worden is ook mogelijk voor € 15,00 per jaar.
Wilt u opzeggen dan kunt u dat schriftelijk doen en wel een maand voorafgaande aan het nieuwe kwartaal.
Examens dienen contant op de les te worden afgerekend.