contributie

Hier onze nieuwe tarieven geldend vanaf 1-1-2019:

Peuterjudo tot en met 3 jaar E40,00 per kwartaal.
Jeugdjudo: Geboren in 2003 en later E49,50 per kwartaal.
Seniorenjudo: Geboren in 2002 en eerder E56,00 per kwartaal.
Conditietraining: E56,00 per kwartaal.
Inschrijvingskosten: E12,50. Onbeperkt trainen E23,50 per kwartaal extra.
Examens slippen: E4,00. Examens banden: E7,50.
Gezinskorting 3e lid: E6,50. Gezinskorting 4e lid: E10,50.
Contributie, deelname wedstrijden en judokleding worden geind door middel van automatisch incasso via de Rabobank rekeningnummer NL04RABO 03759.61.895 t.n.v. Judoclub Zuidland, Hellevoetsluis.
Te allen tijde zijn de eerste 2 lessen (proeflessen) gratis.
Donateur worden is ook mogelijk voor E15,00 per jaar.
Wilt u opzeggen dan wel een maand voorafgaande aan het nieuwe kwartaal.
Examens en kleding dienen contant op de les te worden afgerekend.