Contributie

LessenTarieven
Peuterjudo
Tot en met 3 jaar
€ 45,00 per kwartaal
Jeugdjudo
Geboren in 2004 en later
€ 52,00 per kwartaal 
Seniorenjudo
Geboren in 2003 en eerder
€ 60,00 per kwartaal
Conditietraining€ 60,00 per kwartaal
Inschrijvingskosten€ 12,50
Onbeperkt trainen€ 24,50 per kwartaal extra
Examens slippen€ 4,00
Examens banden€ 7,50
Gezinskorting 3e lid€ 7,50
Gezinskorting 4e lid€ 7,50
Donateur€ 15,00 per jaar
* Contributie, deelname wedstrijden en judokleding worden geïnd door middel van automatisch incasso via de Rabobank rekeningnummer NL04RABO 03759.61.895 t.n.v. Judoclub Zuidland, Hellevoetsluis.
** Te allen tijde zijn de eerste 2 lessen (proeflessen) gratis.
*** Wilt u opzeggen dan kunt u dat schriftelijk doen en wel een maand voorafgaande aan het nieuwe kwartaal.
**** Examens dienen contant op de les te worden afgerekend.